مجتمع های تجاری علاالدین

تبلیغات محیطی و مجازی

همکاری ها

افتخار همکاری با مجموعه های فوق را داشته ایم

parallax background

تنها مجری تبلیغات در مجتمع علاالدین


تنها راه انتشار تبلیغات در مجتمع های تجاری علاالدین تماس با کارشناسان گروه رسانه و تبلیغات علاالدین (آما) است

مراحل دریافت تبلیغ

طی کردن این مراحل برای عقد قرارداد الزامی است

1

درخواست


ارائه ی درخواست کتبی و ارائه ی مشاوره برای بهترین نوع تبلیغات

2

ارائه پکیج


رسانه علاالدین پکیج های مناسب برای تبلیغ محصول شما را ارائه میدهد

3

تنظیم و عقد قرارداد


بعد از طی شدن مراحل گذشته قرارداد بین رسانه علاالدین و شما عقد خواهد شد

4

اجرا


در این مرحله طبق قراداد قرارداد اجرا خواهد شد